Tarieven

 

 

Zoals u wellicht uit de diverse media vernomen hebt, is het experiment met de vrije tarieven in de mondzorg door de minister stopgezet.

Dit betekent dat de tarieven  vanaf 1 januari 2013 weer door de overheid worden voorgeschreven, in grote lijnen op dezelfde wijze als in 2011.

De verschillende zorgverzekeraars echter, hanteren uiteenlopende tarieven en voorwaarden. De exacte tarieven zijn bij ons op dit moment nog niet geheel helder. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, zullen we de belangrijkste tarieven op deze pagina publiceren. U dient bij uw eigen zorgverzekeraar te informeren naar de voor u geldende tarieven als u bij ons wordt behandeld.

 

 ! Per 1 januari 2013 worden onze declaraties door DFA geïnd.!

 

Dat wil zeggen dat zij de declaraties indienen bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, wordt dan door DFA met u verrekend.